Voorwaarden

r4u.nl is een private dienst voor gratis web hosting. We bieden onze leden 1.000MB schijfruimte en 100GB bandbreedte per account. R4u.nl behoud het recht om elke account te annuleren met of zonder reden. R4u.nl biedt hosting aan elke klant die handelt volgens onze algemene voorwaarden. R4u.nl behoudt het recht om op elk moment de voorwaarden te wijzigen. Gebruikers van R4u.nl zijn volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die met hun account ondernomen worden. Het overtreden van de voorwaarden zal resulteren tot de directe verwijdering van je account, met of zonder waarschuwing.

Belangrijkste voorwaarden voor gratis hosting accounts.

 1. Geen pornografische inhoud of inhoud voor 18+ toegestaan.
 2. Geen warez/hacking/phishing sites toegestaan.
 3. Geen massa-email. Wanneer er grote hoeveelheden e-mail worden verstuurt zal het account automatisch geschorst worden.
 4. Geen bestand-sharing sites toegestaan.
 5. Geen sites gerelateerd aan torrents/trackers.
 6. Chat scripts, Proxy scripts en download scripts zijn niet toegestaan.
 7. Paid-to-surf, auto-surf scripts en dergelijke zijn niet toegestaan.
 8. U kunt geen spelletjes hosten zoals mafia games enz.
 9. Software met gekraakte licenties zijn niet toegestaan, zoals bijv. IP.Boards en vBulletin.
 10. Hosting accounts mogen niet alleen gebruikt worden om bestanden te bewaren.

Onze hosting dienst mag niet gebruikt worden voor:

 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van Inhoud die illegaal, schadelijk, dreigend, grof, storend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op iemands privacy, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is.
 • minderjarigen schaden op welke manier dan ook.
 • het imiteren van een persoon of entiteit.
 • headers of identificatie manipuleren teneinde de oorsprong van via de dienst te verbergen.
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van alle inhoud die u niet het recht hebben om beschikbaar te maken onder enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, leerde eigendommen, vertrouwelijke gegevens of openbaar gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of krachtens een geheimhoudingsovereenkomst).
 • uploaden, plaatsen, e-mail, versturen of anderzijds beschikbaar maken van inhoud die een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een andere partij schend.
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van ongewenste of niet toegestane advertenties, promotiematerial, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidesystemen of een andere vorm van aandringen tenzij het gaat over de gebieden (zoals shopping) die ontwikkeld zijn voor dat doeleinde.
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van materiaal die software virussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat ontworpen om te onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van computersoftware of-hardware of telecommunicatieapparatuur.
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van materiaal van het type uitzending/streaming.
 • belemmeren of verstoren van de dienst of de servers of netwerken verbonden aan de dienst of het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden aan de dienst
 • al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving.
 • bieden materiĆ«le ondersteuning of middelen (of naar de aard, locatie, bron of eigendom van materiĆ«le ondersteuning of middelen te verbergen of verhullen) om het even welke organisatie (s) door de Verenigde Staten de overheid aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie.
 • “stalken” of anderszins lastig te vallen, en/of
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds materiaal verspreiden voor bestandsdistributie, doorsturen of streamen.
 • verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers in relatie met het verboden gedrag en activiteiten zoals uiteengezet in de paragrafen 1 tot en met 14 hierboven.

Overige voorwaarden:

Jij en andere personen die toegang hebben tot je account dienen te controleren dat elke inhoud van je website accuraat, volledig en nuttig is. R4u.nl behoudt het recht om inhoud te verwijderen die volgens R4u.nl schadelijk, grof of anderzijds in strijd is met de voorwaarden of andere regelingen en beleid die op dat moment van toepassing zijn bij R4u.nl.

Om je account actief te houden moet je in ieder geval 1 keer per 12 maanden inloggen. Als je inlogt geef je aan dat je onze diensten nog steeds gebruikt. Jij of R4u.nl kan op elk moment je account afsluiten voor wat voor reden dan ook. Om je R4u.nl site en account te verwijderen moet je inloggen bij je account en het controlepaneel bezoeken.

Onze hostingdienst wordt aangeboden zoals het is, en zolang beschikbaar zonder garantie. Voor zover de wet toestaat verwerpt r4u.nl alle garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet. Je gaat akkoord met het feit dat als je afhankelijk bent van de diensten dit geheel op eigen risico is.

R4u.nl is niet aansprakelijk voor zijn diensten. We behouden het recht om op elk moment onze dienst te sluiten en we zullen niet verantwoordelijk zijn voor bestanden die verloren gaan of beschadigd worden (ten gevolge van, bijvoorbeeld, een systeemcrash, inbreuk op de beveiliging of een defecte harde schijf.

Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht zal R4u.nl niet verantwoordelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van R4u.nl diensten. U gaat er mee akkoord dat u op eigen kosten R4u.nl en zijn partners, functionarissen, directeuren en werknemers zult vrijwaren en verdedigen tegen alle aanspraken van derden, aansprakelijkheid, schade, verliezen en/of kosten die voortvloeien uit: (a) het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden, (b) uw inbreuk op of schending van intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde partij, of (c) uw schending van toepasselijk recht.